Våra konsulter och samarbetspartners

Vi delar värderingar, grundsyn på förändring och utveckling. Vi har alla gedigen erfarenhet, utbildning, spetskompetenser och goda referenser.

Joacim Andersson

Joacim har stor kompetens och kunskap inom områderna organisations-ledarskap- och grupputveckling. Han har en mångårig operativ ledarerfarenhet och stor internationell erfarenhet. 

Han är van att driva och handleda i stora komplexa förändringsprojekt. Idag driver han Trustpeople och brinner för insikt, utveckling och värderingar som skapar tillit och hålllbara kulturer. 

Joacim är  beteendevetare, certifierad ledarskapsutbildare inom Förvarshögskolan, utbildad i systemteori, psykoterapi, NLP, SIQ, Appreciative Inquiry mm.

Robert är av Försvarshögskolan certifierad UL-handledare och av Right Management Europé certifierad exekutiv coach. Licenser för OPQ, MQ, Birkman, Hogan och Team Management Profile.

Robert Rönnbom

Robert har i rollen som seniorkonsult och prestationscoach drivit och varit aktiv i flertalet omfattande projekt för att skapa högpresterande företag, såväl i Sverige som internationellt.

Robert utför sedan 2003 konsultuppdrag inom ledarutveckling, individuellt och i grupp, team utveckling och personbedömning. Han har utfört mer än 2 000 timmar individuell coaching på alla hierarkiska nivåer och tränat över 1 000 chefer i ledarskap. Roberts spetskompetens är att coacha – processa – facilitera grupp eller individ mot mål.

Lägg därtill 10 år som säljande chef i tillväxtföretag och 22 000 sjömil på tre år.

Eva Hofvenschöld

Eva är en erfaren affärs- och verksamhetsutvecklare med passion för att nå satta mål. Hon har 25 års erfarenhet från ledande och lång erfarenhet av att bygga framgångsrika organisationer. Eva brinner för att analysera och identifiera problem samt att skapa aktiviteter som gör skillnad. Hon stor förmåga att ta verksamheten från nuläge till vision och att leda organisationer i förändringsarbete. Några framgångsfaktorer har varit modet att ta ansvar, involvera och engagerade alla. Eva gör det komplicerade enkelt.
Eva är utbildad på Chalmers inom maskin med industriell organisation som inriktning, utbildad i Utvecklande ledarskap, NLP, Incondias Utvecklingsanalys som är certifierad av Stiftelsen för Tillämpad Psykologi mm.

Mathias är Civilingenjör i Industriell Ekonomi och ekonomiska informationssystem.Han är certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap ™ och certifierad ICF-Coach.

Mathias Widstrand

Mathias Widstrand har en mångårig erfarenhet att jobba i skärningspunkten mellan affär, organisation och människor och har förmågan att skifta perspektiv utifrån vad situationen kräver. Förändring av olika slag har varit ett genomgående tema i de uppdrag och jobb han genomfört och Mathias har en förmåga att skapa trygghet i grupper och att inspirera dem till att växa. I Mathias värld är det mesta möjligt, och lärandet är en del av resan. Mathias har idag rollen som globalt ansvarig för ledarskap på Ingka Centres, ett bolag i IKEA gruppen. Förutom UL-handledare är Mathias ofta anlitad som coach, facilitator och meditationslärare.

Maria Vallin

Maria Vallin är beteendevetare och har arbetat med förändringsarbete i hela sitt yrkesliv. I rollen som seniorkonsult har hon drivit och varit aktiv i flertalet omfattande projekt för att skapa högpresterande organisationer i såväl i Sverige som internationellt. Under åren 2012–2020 har Maria arbetat som HR ansvarig/ Passion Manager på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Hon har flera certifieringar inom beteende- och personlighetsanalyser, långvarig erfarenhet av att stödja chefer och ledare på alla nivåer.

Maria är utbildad i och har ett systemiskt förhållningssätt och har många metoder och verktyg som hon bland annat hämtar från NLP – Neuro Lingvistic Programmering. Hon är examinerad handledare i Utvecklande Ledarskap sedan 2011.

(Visited 913 times, 1 visits today)