Kommunledning Mittenriket

  • Utvecklande Ledarskap & ledarskapsutbildning
  • Resultat: Nöjda kunder och stor satsning på UL i kommunen