…Utveckling

Fokus på mål, framtid och prioriteringar, beteendeförändringar, teamutveckling, roller, ansvar, kompetenser, ständig utveckling och ställningstagande.

Arbetet med gruppen skräddarsys och designas efter teamets och verksamhetens specifika behov.

  • Fokus på önskad framtid, målstyrning, prioriteringar, kommunikation, förändring och utveckling samt motivation. Vi arbetar med teamets utveckling och gör en plattform för teamet. Utöver ovanstående arbetar vi med roller, ansvar, kapacitet, ny kunskap och grad av ställningstagande.
  • Vår utveckingspyramid, som sätter vikt och fokus på det som är vikigast vid organisationsutveckling. F.I.R.O, Fundamental Interpersonal Relations Orientation av Will Schütz. Claes Janssens ”Förändringens fyra rum”. Jim Collins ”Good to great”. Vi har även handledare med certifikat i UGL.