Inlägg

Samarbetet omfattar flera olika områden bl.a. chefs- och ledarcoaching.  Vi kommer inledningsvis att ha ansvar för uppdrag i Västra Sverige ex inom Volvo University Program.