Varbergs Sparbank

  • Ledningsgrupp, alla ledare samt alla medarbetare
  • Resultat: Sveriges bästa sparbank