SJ

  • Ledarträning samt alla medarbetare med kundkontakt
  • Resultat: ökad kund- och medarbetarnöjdhet