Göteborgs Stad, Individ- & Familjeomsorgen

  • Ledningsgruppsutveckling – Strategi, teamutveckling och individuellcoaching
  • Resultat: En Ledningsgrupp som har satt strategin, stärkt samspel och handlingskraft