Analys Av Organisation, Ledningsgrupp Och För Teamet

Vi får ett nuläge som alla delar och som skapar en förståelse om vart fokus behöver läggas för att utveckla organisationen, ledningsgruppen eller teamet. Vi använder oss av:

  • Utvecklingsindex. Ett frågeformulär som besvaras av alla involverade, frågeformeläret och analysen bygger på vår modell -Utvecklingspyramiden.
  • Kultur- och strukturanalys. Vi intervjuar ett urval av de anställda för att se hur väl struktur och kultur är i balans.
  • Barret Value Center; CTT undersökning – värderingar och kultur i  vår organsiation

Analyser på individnivå

  • 360 graders feedback kopplat till våra Utvecklande Ledarskapsutbildningar, FHS
  • Mitt medarbetarskap, egenutvärdering och feedback, Trustpeople
  • TMP – Team management Profil, Kontura
  • Incondia – Utvecklingsanalys på individnivå, Certifierad  av institutet för tillämpad psykologi