Utvecklande Ledarskap påverkar och skapar resultat

Utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Önskar du att dina medarbetare utvecklas, att de vill mer, vågar och tar ett ökat ansvar för resultat?

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004. UL vilar på en vetenskaplig bas.

Utbildningen ger dig en ökad medvetenhet om hur du leder effektivt, ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik. Ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott uppsåt.

Ledarskapsmodellen

Målgrupp

Utbildningen vänder till den som ser sig själv i en ledande roll, t ex chef, ledare, HR, personalchef, projektledare, konsult med flera.

Effekter

 • Ett effektivare och resultatskapande ledarskap
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och dina utvecklingsområden
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare
 • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar

 Programmets fyra huvudområden

 • Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
 • 360-graders personbedömning
 • Personlig utvecklingsplan
 • Individuell coaching

Utbildningens ram och omfattning

Kursen genomförs under 3+1 dagar med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika uppgifter. Din egen aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro. Mellan dag 3 och dag 4 genomförs individuell coaching.

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dig och din omgivning av ditt ledarskap och som bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning – via internet och i god före kursstart.

Utvecklande Ledarskap & Indirekt Ledarskap (UL & IL)

Kurser i Göteborg,2021

Utvecklande Ledarskap

 • 15-17 mars + 25 maj – Hotell 11 i Göteborg
 • 26-28 maj + 19 aug – Hotell 11 i Göteborg
 • 15-17 sept + 22 nov – Hotell 11 i Göteborg
 • 24-26 nov + 20 jan 2022 – Hotell 11 i Göteborg

Indirekt Ledarskap

 • Den 7-8 juni + 31 aug på Hotell 11 i Göteborg
 • Den 13-14 sept + 23 nov på Hotell 11 i Göteborg
 • Den 6-7 dec + 4 feb på Hotell 11 i Göteborg

Våra handledare

Våra handledare är certifierade företags- och organisationsutvecklare med mångårig erfarenhet av ledarutveckling i såväl offentlig som privat verksamhet, nationellt och internationellt.

Pris och kontakt 

kursavgift  21 500 kr alt. enligt ramavtal.

 • konferenspaket inkl. 2 hotellnätter 5650 kr, Göteborg (Clarion Hotel Post)

Joacim Andersson, Mobil 0702 25 85 66 & Robert Rönnbom, Mobil 0723 33 28 99