Inspiration

  • Skapa energi, rätt beteende och ställningstagande à Att gå i handling, visa mod och bli en spelare!
  • Analysera ditt team din organisation à Förstå, prioritera, fokusera rätt och gå i handling.
  • Internationella och globala projekt à Mångfaldens möjligheter och fallgropar.
  • Information, kommunikation och feedback à Gör skillnad.
  • Team och organisationer i förändring à Bästa redskapen.
  • Förstå sig själv och andra à Att vara en förebild.
  • En dag om ”prestationscoaching” à Teori och verktyg.
  • Hur coachar vi och motiverar vi våra team och medarbetare när de inte motsvarar förväntningarna, hur tacklar vi dåliga prestationer och konflikter?
  • Ett större perspektiv à Att göra gott, om ansvar, medvetenhet och mening.