Coaching

Utgångspunkten är förtroendet som skapas mellan dig och din coach. I coachingrummet är det du som väljer vad som skall fokuseras på och sekretessen är total. Vad vill du uppnå, vilka mål har du och vilka förväntningar finns på dig? Vi är i drömmarnas rum, vi flyttar horisonten. Vi stärker dina framgångsfaktorer, ditt jag, dina signaler och dina värderingar. Vi ser på mönster och valda sanningar i ditt liv. Vad gynnar dig och vilka valda sanningar om dig själv hindrar dig från att nå dina mål och att till fullo ta tillvara på din potential?

Vi arbetar med tillit. Vi stöttar och utmanar när det behövs, allt för att utmana motstånd som hindrar dig att nå dina mål. Självklart har vi med oss våra modellverktyg. Men det avgörande händer i mötet med din coach, när man känner tillit, vågar drömma, utmana hinder och ta till vara sin fulla potential. Vår coaching är oftast relaterad till arbetslivet, karriär och personlig utveckling, men självklart fokuseras även andra områden som påverkar ditt välbefinnande och din prestation.