Vår modell – tankar om utveckling

Trustpeople-presentation-kortvers.

Sätt fokus på det som gör skillnad! Skapa en organisation i världsklass!

Modellen visar på sju steg som vi har i fokus för att få en verksamhet att utvecklas. Viktigt är att ta ett steg i taget och säkerställa att grunden är klar innan man fokuserar de högre nivåerna.

Vi ser att många verksamheter idag börjar med något av de övre trappstegen innan de koncentrerar sig på de nedre, nämligen tydlighet, bra förutsättningar och en organisation som skapar en positiv arbetsmiljö och därmed vågar ta tag i det som inte fungerar.

Verksamhet, Team och Individ

De nedersta tre nivåerna visualiserar grundstrukturen i en verksamhet. De tre översta nivåerna ser olika ut för varje individ och här kommer våra unika behov som människor fram.

De enskilda individernas drivkrafter som gör att denne vill utvecklas och ta tillvara på sin potential, talang och inneboende kraft är en viktig del i verksamhetens bästa.

Trustpeople litar och tror på individens kraft, att vi alla i grunden vill göra vårt bästa för vår egen skull såväl som för samhället vi lever i. Detta innebär att egen utveckling och självförverkligande blir allt viktigare. Att vi alla hittar en mening med vårt arbete som skapar vilja, kraft, glädje och energi!

Att prioritera rätt och ta hänsyn till modellens olika nivåer underlättar för företag och organisationer att lägga fokus på vad som i stunden är viktigast för ytterligare utveckling och måluppfyllelse.

  • Affärsidé

    Trustpeople skapar resultat för kunden genom att utveckla sina kunder att ta tillvara på den potential och kraft som finns inom individen, teamet och organisationen.

  • Vision

    Att vara ett väl ansett företag som genom sin tillit och tro på den enskildes potential och kraft skapar attraktiva företag som framkallar lysande resultat där människan och samhället är i centrum.

  • Verksamhet

    Grundades år 2008 av  2 erfarna konsulter med kompetensgrund inom management, ledarskap, organisationsutveckling samt Individuell coaching. I större projekt samarbetar vi med andra konsulter som alla har lång erfarenhet och delar vår värdegrund. Idag är vi 5 konsulter som arbetar för Trustpeople i våra uppdrag.