Utvecklande Ledarskap & Indirekt Ledarskap (UL & IL)

Kurser i Göteborg, 2020

  1. Göteborg, 2020 15-17 juni + 21 augusti, UL
  2. Göteborg, 2020 10-11 september + 5 november, IL
  3. Göteborg, 2020, 12-14 oktober + 24 november, UL 
  4. Göteborg, 2020, 16-18 december + 4 februari, UL

Läs mer här!