Utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? 

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell och teorin har sin utgångspunkt i Transformational Leadership. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor.

UL vilar på en vetenskaplig bas.

Läs mer här!