Ett av Sveriges Superföretag 2018!

Veckans Affärer har åter presenterat sin lista över de företag som gör alla rätt och Arkipelagens Företagscenter är ett av dem.

För att komma med i rankningen krävs att bolaget fyra år i rad klarar ett antal högt ställda krav inom områdena:

Tillväxt,vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur & Finansiering.

Snyggt och stort grattis!

Utbildning i Utvecklande Ledarskap (UL)

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? 

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell och teorin har sin utgångspunkt i Transformational Leadership. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor.

UL vilar på en vetenskaplig bas.

Läs mer här!

Samarbetet omfattar flera olika områden bl.a. chefs- och ledarcoaching.  Vi kommer inledningsvis att ha ansvar för uppdrag i Västra Sverige ex inom Volvo University Program.